Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao tay ân uĕh nau kan tâm r'nglăp đah ăp bon, buôn

18/08/2022 21:43 G8T+7

Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong mhe ndâk nar Rbŭn Hao tay nau kan tâm r'nglăp ăp m'bŭch kan Ðảng, n'gâng kan bri dak, phung kan, doanh nghiệp, phung ka han tâm lơh đah ăp bon, buôn bu nong iê bu nuyh tơm.

Ăp đơn vị tât rbŭn ta nar aơ buăn sâm kơl tay lĕ r'ngôch, ndâk nau kan ân uĕh gơi hao nau rêh bu nuyh bon lan

Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam n'gor gĕh 87 m'bŭch kan, đơn vị tâm r'nglăp đah ma 79 thôn, bon, buôn. Nau kan tâm r'nglăp bư ăp bon, buôn gĕh nau plăch r'gâl tâm nau rêh, nau wăng sa, nau way, bri bon. Ta ăp năm bơh kơi aơ, n'gor sâm kơl ndâk nkra ngih wâl gung trong, ndơ kan tâ ăp bon, buôn gơi hao nau wăng sa - nau rêh bon lan; ndâk njêng n'hanh đăp mpăn hệ thống chính trị cơ sở, pah kan di ăp ntil nau kơl gơi hao uĕh nau kan bơh ăp bu ranh bon, bu nuyh gĕh k'hưm tâm nau kan ta bon lan.

Bơh đah ăp m'bŭch kan, đơn vị Bri dak, n'gor hôm kuăl jă ăp phung doanh nghiệp tâm r'nglăp đah ăp thôn, bon, buôn bu nong iê bu nuyh tơm, tĕng nau kan ăp bon, buôn gĕh nau rêh jêr jŏk dơi gĕh du m'bučh kan bri dak n'hanh du doanh nghiệp tâm kơl tâm r'nglăp gơi kuăl dăn prăk rêh sâm kơl bu nuyh bon lan.

Mẫn Doanh

623
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.