Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với bon, buôn

18/08/2022 21:43 G8T+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị Nâng cao công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang với bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ.

Các đơn vị tham gia tại hội nghị cam kết tiếp tục giúp đỡ toàn diện, tạo điều kiện để đồng bào nâng cao đời sống

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có 87 cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 79 thôn, bon, buôn. Công tác kết nghĩa đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian tới, tỉnh ưu tiên đầu tư từ các chương trình, dự án tại các bon, buôn nhằm phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt các chính sách nhằm phát huy vai trò của già làng, người có uy tín ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tỉnh kêu gọi đội ngũ doanh nghiệp tập trung kết nghĩa với các thôn, bon, buôn đồng bào DTTS tại chỗ, với phương án mỗi bon, buôn đặc biệt khó khăn có 1 cơ quan nhà nước và 1 doanh nghiệp đồng hành kết nghĩa nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào.

Mẫn Doanh

625
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.