Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan văn nghês cuânx tsungv xênhr Đăk Nông jas tiv VIII - shông 2022

18/08/2022 21:44 G8T+7

Liên hoan uô txix nuz 15 txus 17/8/2022, hu grul tâu tuôx côngv ntơưv jê 500 diênr viên tsi chuên ntơưv 14 pangz văn nghês cuânx tsungr tuôs ntơưv 8 hênhx, đrôngl, chor sơv, nganhx, đơn vix lưx lươngs vur trang cxênhx xênhr.

Thơưx chox UBND xênhr khơưs pangx, qix tsês ndu trâu cxuô pangz tuôx côngv liên hoan

71 tac phâmv jưs thi liên hoan iz puôs ndil chuv đêx has txus Đảng, Lâul Hồ, kuz têz kuz qơư, têz qơưs, tiz nênhs Việt Nam, truênx thôngr ntâus tsangv cach mangx; has txus thangx angr, văn hoar, tiz nênhs Đăk Nông; uô puv saz nhiav har txưr por trôngz har txưr, đriv, tangs nro angr Việt Nam hur sưs nghiex cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs…

Tiêt mux văn nghês côngv liên hoan xair tâu ntơưv chor hôix thi, hôix jiênr nhoz cơ sơv

Uô kang uô tar liên hoan, Ban tsov cưv zuôr xair chor tiêt mux muôx tsât lươngs ntơưv chor đơn vix chia lưu jiênr pangz mangx Pêx xinhv sâuv thangx tsangv chor hênhx Tuy Đưc, Đăk Song haz canr bôx, công nhân viên Tsêr mair Alumin Nhân Cơ thuôx Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV.

H' Mai

239
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.