Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn pâl văn nghệ bu nuyh bon lan n'gor Dak Nong tâ VIII - năm 2022

18/08/2022 21:44 G8T+7

Rbŭn pâl dơi ndâk kan ntơm lơ 15 tât lơ 17/8/2022, gĕh dăch tât 500 bu nuyh k'dŏ mprơ không chuyên tă bơh 14 phung văn nghệ bu nuyh bon lan tât bơh 8 n'qual, bon têh, ăp m'bŭch kan, phung kan, mpôih ka han tâm lơh tâm n'gor.

Kô ruănh ntĭm gai n'gor ân kao mi nga, siăm kơ ma ăp phung tât rbŭn pâl

71 nau k'dŏ k'dŏ mprơ rbŭn pâl n'kôch nau r'nê Ðảng, Wa Hồ, ntŭk deh njêng, bri dak, kon bu nuyh Việt Nam, nau way kăch mang; r'nê ntŭk neh ntu, nau way, kon bu nuyh Dak Nong; mpơl saơ nau rŏng đah kô lao dak rlai, n'har bri, neh ntu Việt Nam tâm nau kan ndâk njêng n'hanh mât Bri dak...

Nau văn nghệ rbŭn pâl dơi bu săch tă bơh ăp tâ rbŭn tâm rlong, k'dŏ mprơ tâm bon lan

Jêh dŭt nar rbŭn pâl M'bŭch Ndâk nau kan mra săch ăp ntil nau k'dŏ mprơ uĕh ngăn ngên gơi hăn k'dŏ mprơ ân Bu nuyh bon lan ăp n'qual Tuy Ðức, Dak N'Soong n'hanh kan bộ, kông nhân viên Wâl măy Alumin Nhân Cơ bơh Kông ti Nhôm Dak Nong - TKV uănh.

H' Mai

147
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.