Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas tiv IV, shông 2022

28/09/2022 16:39 G9T+7

Nuz 21-23/9, ntơưv Thủ đô Hà Nội haz xênhr Phú Thọ; zos Trung ương Đoanx, Hôix đôngx Đôix Trung ương tsov cưv. Tuôx côngv liên hoan muôx 263 đaix biêuv thiêur nhi tiv zix ntơưv 54 zangv minhx cxưx cưr tix sâuv tangs nro têz qơưs.

Chor cưr tâu ndil seiz Văn Miếu - Quốc Tử Giám haz Thangx Di tich Hoàng thành Thăng Long; bor công haz môngl Lăng hơưv Tsuv tinhx  Hồ Chí Minh; cxul shangz haz ndil seiz Thangx Di tich lus đruôl Đênx Hùng… Tiv zix, tangs cil 23/9, chor đaix biêuv thiêur nhi côngv Lêr Yangx côngz “Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas tiv IV – shông 2022” tsov cưv ntơưv Trung tâm Nghế thuôx Âu Cơ (Hà Nội).

Chor đaix biêuv thiêur nhi uô cê zos lưu, siz thangv lus ntơưv Hoàng thành Thăng Long

Liên hoan Thiêur nhi tiv zix cxuô minhx cxưx tangs têz qơưs jas IV zos Nuz hôix lux ntơưv thiêur nhi cxuô minhx cxưx Việt Nam, tâu tsov cưv 5 shông iz jas. Đhâu ntơư, yangx côngz, đênhr saz chor cưr  thiêur nhi minhx cxưx tiv zix sâuv tang snro têz qơưs, uô muôx điêux ciêns cxơưz grang chor cưr txuôl nzir siz lưr hur cơưv shuv, yangz shuv, tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr, cxiz chênhr pơưk côngv saz lux, pangz mangx uô trơưs chinhr sach minhx cxưx ntơưv  Đảng, Têz qơưs haz cxiv tsang cêr côngv saz siz hluz ntơưv thiêur nhi cxuô minhx cxưx cưr tix.

Bảo Ngọc

144
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.