Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên hoan suôz gâux cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông jas tiv I, shông 2022 nhangx xangv zuôr uô trâu hli 7

22/06/2022 17:47 G6T+7

Trơưs cêr hoaix ntơưv Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix xênhr, txix nuz 13 txus nuz 14/7 zuôr tsov cưv Liên hoan suôz gâux cxuô minhx cxưx xênhr Đăk Nông jas tiv I, shông 2022 nt ơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr (đrôngl Gia Nghĩa).

Chor nênhs tuôx côngv zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư M’nông, Mạ, Êđê haz đuô li minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv hênhx, đrôngl muôx ji sanv suôz gâux, sênhr chêr, nhax cux. Chor jiênr viên tangz tov hoax đôngx hur chor pangz nghês thuôx chuên nghiex tsi lo tuôx côngv. Iz hênhx, đrôngl cưv iz pangz văn nghês jân jan tuôx côngv liên hoan.

Chor tiêt mux suôz gâux tsinhr tinhv bov đamv iêur tôr tsinhz mênhx lus không jan haz hinhx thưc hu gâux ntơưv cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr

Đrul chuv đêx: "Thanh âm Đăk Nông”, liên hoan til môngl txus nôix jung: Hu gâux (Krôngz nhuôs, has lus côngv tsưr xinhz hur chor nghi lêr, hu gâux siz lưr, côngv suôz hu gâux, has lus đruôl haz hu gâux plênhs, tuz nxeik siz lưr hu gâux...); Yangx côngz, khangr kra, thangv kra chor net văn hoar truênx thôngr, muôx banv săc ntơưv iz zangv minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr; ndu txus Đảng, Lâul Hồ, têz qơưs, tiz nênhs Đăk Nông; has txus nênhs jông nuv jông, has txus luz nênhx chiax nhoz, uô nox uô hâuk, phong tsox siz lưr uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs luas cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl vangv minhx...

Mẫn Doanh

976
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.