Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn rlong nau mprơ ăp bu nong n'gor Dak Nong tâ tâl I, năm 2022 dơi ndâk kan ta khay 7

22/06/2022 17:47 G6T+7

Tĕng nau nchră bơh M'bŭch kan Nau way, Pâl mpât săk hăn n'hanh Ntŭk hăn pâl, ntơm lơ 13 tât lơ 14/7 mra ndâk nau Rbŭn rlong nau mprơ ăp bu nong n'gor Dak Nong tâ tâl I, năm 2022 ta Wâl rbŭn n'gor (bon têh Gia Nghĩa).

Bu nuyh tâm rlong lah bu nong iê bu nuyh tơm gĕh Bu Nong, Mạ, R'đe n'hanh ăp bu nong iê bu nuyh bă bă ta ăp n'qual, bon têh gĕh ndơ têl nau mprơ, nau k'dŏ. Ăp bu nuyh dôl pah kan ta ăp đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp mô dơi tâm rlong. Du n'qual, bon têh sŏk du đội văn nghệ tât rbŭn tâm rlong.

Ăp ntil nau mprơ dơi bu đă mprơ kơt ơm tĕng không gian n'hanh nau k'dŏ mprơ bơh ăp bu nong tâm lam n'gor

Tĕng nau moh kan "Bâr mprơ Dak Nong", tâm rlong mprơ gĕh: Nau mprơ (njiăng kon bêch, mprơ mbăh brah yang ta ăp nau bư brah, tâm pơt, mprơ âk bu nuyh, mprơ ot ndroong n'hanh mprơ nau tâm rŏng, mprơ bu ur đah bu klô...); R'nê, mbơh, mpơl ăp ntil nau way kăl e, gĕh âk nau uĕh bơh ăp jrŏng rnoi bu nong tâm lam n'gor; R'nê Ðảng, Wa Hồ, ntŭk deh njêng n'hanh bri dak, kon bu nuyh Dak Nong; n'kôch bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh, n'kôch nau rêh n'hanh nau way, nau pah kan bư mir, nau kan tâm rlong Ndơ kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, ndâk njêng nau rêh gĕh nau way...

Mẫn Doanh

977
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.