Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu bê hơx tac công viên đias tsât tangs nro

14/09/2022 09:26 G9T+7

Hur khuôn khôv jas uô hâux lưv, côngv Jas cơưv điêux phôir viên Mangx lươir công viên đias tsât (CVĐC) tangs nro thangx tsangv Châu Á - Thái Bình Dương jas tiv 7 tâu tsov cưv ntơưv Thái Lan, Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Đăk Nông haz Ban cangr CVĐC tangs nro UNESCO Maros Pangkep (Indonesia) tưz sâu bê Biên banv siz thangv hơx tac, ntu 2022-2027 ntơưv 2 CVĐC.

Hlôngr ndêx muôl oz Ban cangr CVĐC sâu bê ntơưr hơx tac

Trơưs siz thangv, tangs nro 2 CVĐC tangs nro zuôr zos lưu, siz thangv saz xangr haz tsưr ziv lus por vêv ji sanv; truênx thông lus khoa hocx điax lir haz phuôv tsangr ju lix trôngx qơư. Oz făngz hơx tac lus văn hoar haz ju lix, cxơưz nde phuôv tsangr truôx đrênhk ntơưv oz CVĐC. Cxuô făngz, siz thangv ndâux lus haz xur mông trưx tuênr đhâu mangx Internet haz đuô li công cus chia siz kra tsưr ziv lus phuôv tsangr haz khangr kra CVĐC. Oz făngz cxiv tsang cêr hoaix tsov cưv tsangz cxênhx zor zux tsongs xưs li zos lưu cơưv shuv tsưr ziv ntơưv shuv xinhz cxuô luz tsêr cơưv ntơưv iz CVĐC… Cxuô făngz cxiv tsang cêr hoaix, phuôv tsangr chor trang web ló sis ânr phâmv ntơưv CVĐC đôir tac haz cxiz chênhr chor hoax đôngx nghiên cưr tsongs…

Mỹ Hằng

148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.