Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nchih kí buăn nau kan ndrel công viên neh ntu lam ăp bri dak

14/09/2022 09:26 G9T+7

Ta tâ hăn pah kan, tât Rbŭn điều phối viên Mạng cưới công viên neh ntu lam ăp bri dak tâm mpeh Châu Á - Thái Bình Dương tâ 7 dơi ndâk kan ta Thái Lan, N'gâng kan mât công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong n'hanh n'gâng kan mât công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Maros Pangkep (Indonesia) lĕ nchih kí Săm bŭt buăn nau pah kan ndrel, tâm năm 2022-2027 bar đah công viên neh ntu.

Bar đah N'gâng kan mât Công viên neh ntu nchih kí buăn nau kan ndrel

Tĕng nau buăn aơ, 2 công viên neh ntu lam ăp bri dak dơh dăch, mbơh hưn nau mĭn kan n'hanh nau bên mât di sản; truyền thông khoa học địa lý n'hanh hao ntŭk hăn pâl tâm n'gor. Bar đah pah kan ndrel nau kan ndâk ntŭk hăn pâl n'hanh nau way, n'hao nâp phêt nau kan bar đah công viên neh ntu. Ăp đah, lĕ mbơh nau kan n'hanh hưn trực tuyến ta mạng Internet n'hanh ăp ndơ bă bă gơi mbơh nau bên n'hanh hưn công viên neh ntu. Bar đah nchră ndâk nau kan ntĭm sơm gơi mbơh nau bên bar đah kon se nti săm bŭt bơh ăp wâl nti săm bŭt ăp công viên neh ntu... Bar đah ndâk nau nchră njêng, nkra trang web mô rĭ ấn phẩm bơh công viên neh ntu n'hanh ndâk ăp ntil nau kan mĭn joi ndrel...

Mỹ Hằng

149
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.