Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu bê tsangz cxênhx “Cênhz đrul kuôl pux đriv”

04/08/2022 15:20 G8T+7

Nuz 1/8, ntơưv UBND xar Quảng Trực (Tuy Đưc), Hôix LHPN xênhr Đăk Nông cênhz đrul Hôix LHPN xênhr Bình Dương, Bôx Chiv huy Bôx đôix Biên phongx xênhr sâu bê Tsangz cxênhx “Cênhz đrul kuôl pux đriv” ntu 2021-2025.

Chor đơn vix thôngx zênhv nôix jung cênhz đrul uô hur ntu 2021-2025. Mênhx pêv, nax shông, cxuô făngz cênhz đrul tsov cưv kruôz ntuôl yangz đuô nuz truênx thôngr Biên phongx, Nuz Biên phongx tangs pêx xinhv 3/3, nuz Kangz ntux kuôl pux 8/3, nuz cxiv tsang Hôix LHPN Việt Nam, nuz Kuôl pux Việt Nam 20/10, Luôx Phangx phuôv siz luôs, Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030; thanhx tưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, cuôr phongx-an ninh ntơưv oz xênhr Bình Dương haz Đăk Nông... trâu canr bôx, hôix viên kuôl pux, Pêx xinhv, canr bôx, tuz trok.

Njuôl haz puz yuôx trâu tix vi hôix viên kuôl pux xar Quảng Trực (Tuy Đưc)

Txix shông 2022-2024, Hôix LHPN xênhr Bình Dương cênhz đrul Hôix LHPN, Bôx đôix Biên phongx Đăk Nông tsov cưv pangz yangv, njôl moz, puz yuôx haz nux trâu kuôl pux, pêx xinhv; puz tuv ntơưr phap luôx, sinh cêr, puz yêz tuôv trâu nhuôs zâu ntơưv xar Quảng Trực (Tuy Đưc); yangv nul, canr bôx, tuz trok chor Đônx biên phongx nhoz sâuv thangx tsangv xar Quảng Trực…

Đặng Hiền

253
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.