Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kí buăn nau kan "Tâm kơl nau kan ndrel bu ur tâm ntŭk n'har bri"

04/08/2022 15:20 G8T+7

Lơ 1/8, ta Ủy ban Bon lan xă Quảng Trực (Tuy Ðức), M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor Dak Nong pah kan ndrel M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor Bình Dương, Mpôih ka han Mât n'har bri n'gor kí buăn Nau kan "Tâm kơl nau kan ndrel bu ur tâm ntŭk n'har bri" tâm năm 2021-2025.

Ăp m'bŭch kan du nuih tĕng nau buăn pah kan ndrel tâm năm 2021-2025. Tâm nĕ gĕh nau kan aơ, ăp năm, ăp m'bŭch ndâk nau kan mbơh ntĭm nar nau way ơm Mât n'har bri, Nar Mât n'har bri lam bu nuyh bon lan lơ 3/3, nar Quốc tế bu ur lơ 8/3, nar ndâk njêng N'gâng kan Ăp bu ur Việt Nam, nar Bu ur Việt Nam lơ20/10, Luật Tâm ban bu ur ndrel bu klô, Nau kan Bri dak n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ntŭk bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk tâm năm 2021-2030; nao dơi hao tâm nau wăng sa - nau rêh bon lan, n'jrăng mât - đăp mpăn nau rêh bơh bar n'gor Dak Nong n'hanh Bình Dương... ân ma kan bộ, hội viên bu ur, Bu nuyh bon kan, ka han.

Khăm n'hanh pă dak si mô sŏk prăk ân ma oh nur bu ur xă Quảng Trực (Tuy Đức)

Ntơm năm 2022-2024, M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor Bình Dương pah kan ndrel M'bŭch kan Ăp bu ur n'gor, ka han Mât n'har bri n'gor Dak Nong ndâk nau kan khâl, khăm nau ji, pă dak si n'hanh ân ndơ ma bu ur, bu nuyh bon lan; ân ntu dơm săm bŭt ntĭm nau way pháp luật, ntĭm nau wăng sa, ân rdeh wah jâng ma kon se ta xă Quảng Trực; khâl ôp, kan bộ, ka han ăp Mpôih mât n'har bri tâm lam xă Quảng Trực...

Đặng Hiền

151
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.