Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn tâl 3, Quốc hội Gưl XV

26/05/2022 10:47 G5T+7

Ntơm lơ 23/5, ta Wâl Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Tâ rbŭn tâl 3, Quốc hội gưl XV dơi ndâk kan tĕng nau kan rbŭn du ntŭk, dăp mĭn dŭt nau kan ta lơ 17/6/2022.

Ta tâ rbŭn aơ, Quốc hội trĕng uănh, trŭnh 5 dự án luật, 3 dự thảo Nau n'hêl n'hanh dăn nau kan bơh 6 dự án luật. Bơh đah nĕ, Quốc hội lĕ ndăn âk mông gơi nchră nau kan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan, prăk têm nkrem tâm bri dak, trĕng uănh n'hanh ăp ntil nau pah kan kh'lay bă bă.

Rup mpơl ntơm ndâk Tâ rbŭn tâl pe, Quốc hội gưl XV ôi lơ 23/5

Jêh rbŭn nau mbơh kan, nau dăn kan bơh cử tri n'hanh Bu nuyh bon lan lam bri, N'gâng kan Kô ruanh Ủy ban Trung ương Mặt trận Bri dak Việt Nam lĕ dăn Ðảng, Bri dak uănh kơl ntĭm gai 6 ntil nau kan têh, tâm nĕ gĕh nau kan rbŭn nau mbơh kan, uănh nau bên gĕh bơh nau kan n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19, tă bơh nĕ, ksiêm kơp quy hoạch, kơl kan lor nau kan uĕh, nsu ân di nau kan y tế, tâm nĕ gĕh y tế tâm bon lan n'hanh nau kan y tế n'jrăng n'gang ăp ntil nau ji.

Ăp ntil nau pah kan kh'lay bơh Tâ rbŭn tâl pe, Quốc hội gưl XV

Bảo Ngọc

412
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.