Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv chai tiv 2, HĐPX xênhr Đăk Nông khoar III ntu 2016-2021

01/09/2016 15:08 G9T+7

Hur 3 hnuz txix 30/8 txus 1/9, ntơưv Trung tâm Hôis nghis xênhr, tưz muôx Jas cơưv chai tiv 2, HĐPX xênhr khoar III, ntu 2016-2021 tuôx côngv muôx 53 đais biêuv.

Shênhv jas cơưv chai tiv oz

Jas cơưv nôngl, siz thangv chia pov thôngz chor tơx trinhx, đê xanr haz jưs thaov nghis cuêt zos Thươngx trưx HĐPX xênhr haz WBPX xênhr trinhx muôx: Khu hlôngr cuêt toanr sâu, zôngv ngân sach têz qơưs shông 2013 haz shông 2014; cuôs thanhx lâps yaz jos Phur Hoax haz jos Phur Vinh thuôx xar   Quangv Phur, hênhx Krông Nô; Zos biên tsêr công tsưc shông 2016 truô cxuô cơ cuan, tsov cưv hanhx chinhr ntơưv Đăk Nông; Laiv tsêk nghis cuêt sur 33 hnuz 18/12/2014 ntơưv HĐPX xênhr cui đinhs kêiz sâu, cangr haz sir zôngv phir sir zôngv cêr angr truô yêz mô tô sâuv thangx tsangv xênhr; Cuôs pov đhâu chinhr sach pangz shuv xinhz, sinh viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs zos chor tsêr nênhs pluôs, tsêr nênhs jê pluôs xênhr Đăk Nông txix shông cơưv 2016-2017 txus shông cơưv 2020-2021; Cui đinhs kêiz sâu, cangr haz sir zôngv phir por vêv môi trươngx truô khai thac khoangr sanv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông; Cuôs sâu nhiax por vêv, phuôv tsangr angr chos blêx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông…

Đais biêuv tuôv zênhv đhâu nôis dung jas cơưv chai

Phan Tân

1,408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.