Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn tâl 2, HÐBL n’gor Dak Nong gưl III năm kan 2016 – 2021

01/09/2016 15:08 G9T+7

Tâm 3 nar ntơm lơ 30/8 tât lơ 1/9, ta Ntŭk wâl rbŭn kan têh n’gor, lĕ ndâk tâ Rbŭn tâl 2, , HÐBL n’gor Dak Nong gưl III năm kan 2016 – 2021 lah gĕh nŭm 23 nuyh kan.

Rup mpơl tâ rbŭn kan tâl bar

Tâ rbŭn iăt, tâm nchră nau kan gơi dăp ăp ntil nau pah kan, nau kan au njrŭ yor M’bŭch kâp chăm HÐBL n’gor n’hanh UBBL n’gor gĕh: Rgâl tay nau kan sŏk prăk, prăk dŏng gơi ndâk njêng bri bon năm 2013 n’hanh 2014; Ðă ndâk njêng mhe thôn Phú Hòa n’hanh thôn Phú Vinh xă Quảng Phú, n’qual Krông Nô; Jao nau dŏng bu nuyh kan năm 2016 ta ăp ntŭk kan, m’bŭch kan sam bŭt Dak Nong; Lơi mô hôm dŏng nau njrŭ mrô 33 lơ 18/12/2014 bơh HÐBL n’gor gơi nhêl nau sŏk prăk, mât n’hanh dŏng prăk dŏng rdeh hăn rŏ trong tâm lam n’gor; Ðă kan gơi kơl ăp kon se nti, phung sinh viên kon bu nong iê bu nuyh lah r’năk o-ach, dăch o-ach n’gor Dak Nong ntơm năm nti 2016 – 2017 tât năm nti 2020 – 2021; Nhêl prăk sŏk, mât n’hanh dŏng prăk mât mray kloh uĕh bri bon đah nau kan sŏk dŏng ăp ntil ndu ndơ tâm dâng neh tâm lam n’gor Dak Nong; Ðă sŏk prăk mât uănh, hao kan gơi tăm ba lŏ tâm lam n’gor Dak Nong…

Ăp bu nuyh kan yơr ti ŭch tĕng kan nau nchră kan

Phan Tân

1,414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.