Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn chuyên đề tâl 3 Hội đồng Bon lan n'gor Dak Nong gưl IV, năm pah kan 2021-2026

17/06/2022 14:37 G6T+7

Tĕng nau nchră, lơ 17/6, ta bon têh Gia Nghĩa dơi ndâk Tâ rbŭn chuyên đề tâl 3 Hội đồng Bon lan n'gor Dak Nong gưl IV, năm pah kan 2021-2026.

Tâ rbŭn uănh, trĕng ăp săm bŭt bu mpơl, dự thảo nau n'hêl yor Ủy ban Bon lan n'gor mpơl uănh gĕh: Dŏng tâm ban prăk gĕh têm nkrem tâm n'gor gơi tâm iê prăk dŏng pah kan nau kan nkra trong cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành n'hanh jao Ủy ban Bon lan n'gor Bình Phước bư n'gâng kan tơm tâm nau kan; Nau nsu bơh 8 ndơ kan tâm Nau kan ndâk tay n'hanh hao nau wăng sa - nau rêh bon lan; Jao nau mbơh Nau nchră prăk nsu công gĕh têm nkrem tâm n'gor năm 2022; Bư jŏ nau pah kan n'hanh sŏk dŏng prăk gĕh têm nkrem tâm n'gor năm 2021 tât năm 2022; Nau ntĭm nau kan, ntil ndơ kan, định mức tâm pă prăk gĕh têm nkrem bri dak pah kan Nau kan bri dak bư hao nau wăng sa, nau rêh bon lan mpeh bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk ta năm pah kan 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong; Nau ntĭm nau kan, ntil ndơ kan, định mức tâm pă prăk gĕh têm nkrem bri dak n'hanh r'noh prăk đối ứng bơh prăk gĕh têm nkrem tâm bri dak dơi dŏng ta Nau kan bri dak trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt, ta năm pah kan 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong; Nau ntĭm nau kan, ntil ndơ kan, định mức tâm pă prăk gĕh têm nkrem bri dak, r'noh prăk đối ứng bơh prăk gĕh têm nkrem tâm n'gor n'hanh gĕh nau mĭn kơl Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, ta năm pah kan 2021 - 2025 tâm lam n'gor Dak Nong.

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

618
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.