Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

17/06/2022 14:37 G6T+7

Theo kế hoạch, ngày 17/6, tại thành phố Gia Nghĩa sẽ diễn ra Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Cân đối bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả một phần kinh phí thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và thống nhất giao UBND tỉnh Bình Phước làm cơ quan có thẩm quyền; Chủ trương đầu tư của 8 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Giao thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

564
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.