Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv bât thươngx jas tiv iz, Cuôr hôix khoar XV

06/01/2022 11:00 G1T+7

Tangs cil 4/1, jas cơưv bât thươngx jas tiv iz, Cuôr hôix khoar XV krêz ntơưv Tsêr Cuôr hôix, Thủ đô Hà Nội. Nuôr zos jas cơưv bât thươngx xuz thơưx hlo, tsi tâu muôx jas tưs li hur lus đruôl Cuôr hôix. Jas cơưv lo tsov cưv trưx tuênr đhâu câux truênx hinhx ntơưv Tsêr Cuôr hôix txus 62 pangz đaix biêuv Cuôr hôix chor xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương.

Chor đaix biêuv côngv krêz jas cơưv ntơưv hâur câux xênhr Đăk Nông

Jas cơưv chia muôx chor cuêt sach huv six lus taix khoar, nhiax txas chia pangz kra tsangz cxênhx phux hôix haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx; zaiv cêr chor khâuv khuôz phap lir trâu đâux tư phuôv tsangr. Đrul tinhr tsât “bât thươngx” mas chor nôix jung lo muôz lus siz thangv, seiz njuôl ntơưv jas cơưv por lênhx los six zov chênhr haz chênhr mangx chia đap ưngr phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv têz qơưs… Ntơưv jas cơưv nuôr, Cuôr hôix zuôr seiz njuôl, pov đhâu 1 jưs anr luôx, 3 jưs thov Nghis cuêt (trơưs cui trinhx ntơưv iz jas cơưv). 

 P.V

358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.