Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rbŭn bất thường tâ tâl ngoay, Quốc hội gưl XV

06/01/2022 11:00 G1T+7

Ôi lơ 4/1, nau rbŭn bất thường tâ tâl ngoay, Quốc hội gưl XV lĕ ndâk kan têh uĕh ta Wâl Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Aơ jêng nau rbŭn bất thường ntơm gĕh, mô hŏ mâp gĕh tâm nau kan Quốc hội ntơm kăl e tât abaơ. Nau rbŭn dơi ndâk kan cầu truyền hình ntơm bơh Wâl Quốc hội tât ta 62 phung kan tâm Quốc hội ăp n'gor, bon têh trực thuộc Trung ương.

Ăp bu nuyh tât rbŭn ndâk nau kan ta điểm cầu n'gor Dak Nong

Nau rbŭn dơi ndâk kan gơi nklaih ăp ntil nau tât, prăk rêl gơi kơl ndâk nau kan n'hao tay nau wăng sa -nau rêh bon lan; nklaih nau văk khan tâm nau kan nsu hao. Ðah nau kh'lay "bất thường" nĕ ăp ntil nau kan dơi bu sŏk nchră kan, trĕng kan nê nê n'hanh ngăch gơi tâm di ma nau kan n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm bri dak... Ta nau rbŭn aơ, Quốc hội mra trĕnh uănh, trŭnh du ntil nau kan luật, 3 ntil nau nchră Nau n'hêl (tĕng nau pah kan ta du nau rbŭn).

P.V

368
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.