Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô kơl nkra trong rdeh gơi r'nglăp bư ntŭk bu năch hăn pâl

06/01/2022 10:59 G1T+7

Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'qual Krông Nô tâ tâl VIII, năm pah kan 2020 - 2025 mĭn kơp kan, ndâk nkra ngih wâl, tâm nĕ gĕh nau nkra trong rdeh jêng du ntil nau pah kan kh'lay, bư gĕh nau n'hao ma m'bŭch kan Ntŭk bu năch hăn pâl, sâm kơl n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan. Krông Nô lĕ trĕng kơl joi ăp ntil nau nsu, tâm r'nglăp dŏng ăp ntil prăk gơi nkra trong hăn, rlau nar rlau dŏng uĕh, tâm r'nglăp nau gĕh bơh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak Dak Nong gơi n'hao ntŭk bu năch hăn pâl.

Tât abaơ, gung trong rdeh hăn tâm lam n'qual lĕ dơi bu nkra uĕh, 12/12 trong xă lĕ gĕh trong dak blĭt hăn tât tâm klang xă; trong têh bri dak 28 găn tâm n'gor n'hanh tât ta n'qual n'hanh ăp n'qual dơi ndâk nkra tay, nkra mhe; trong ntơm tâm klang bon jê n'qual tât ta xă Buôn Choăh dơi nkra mhe, nkra jêh tâm năm 2021 đah r'noh prăk tâm 35 r'me... Ntơm năm 2022 - 2025, Krông Nô nsrôih joi dăn ăp ntil prăk bri dak n'hanh prăk bu nuyh bon lan gơi nsu, nkra tay trong n'gor3, ntơm bơh tâm klang bon jê Krông Nô tât ta n'qual Dak Mil; nkra trong hăn tât ta trôm yôk ŭnh Krông Nô; pah kan nkra jêh ăp ntŭk trong tâm bon lan.

Trong tâm klang bon jê Dak Mam dôl dơi nkra tay, nkra mhe gơi bu nuyh bon lan gĕh trong uĕh hăn pâl Têt Nhâm Dần 2022

Trong ta Mpeh ntŭk bu năch hăn pâl leng Dray Săp - Gia Long dơi bu nkra jêng trong dak blĭt, bư gĕh nau hao ma m'bŭch kan bư ntŭk hăn pâl ân bu năch

Gung trong dơi nkra, Kông ti Cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành nkra tay ngih wâl, mpeh hăn pâl sinh thái ta leng Dray Săp gơi gĕh âk bu năch tât hăn pâl

Trong têh bri dak 28, găn ta n'qual Krông Nô jêng trong tâm r'nglăp nau kan bư ntŭk hăn pâl ân bu năch tâm Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong

Ntŭk rlu jâng "Mpơl saơ neh ntu bri dak ta jâng yôk ŭnh" tâm xă Nâm N'đir jêng ntŭk check-in uĕh bơh bu năch lah bĭt rdeh hăn ta pâl

Y Krắk

2,617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.