Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ciênr thưc tiv zix lus chor minhx cxưx nhoz qơư ntơưv Đăk Nông

30/06/2022 17:27 G6T+7

Fông ntơưr “Tri thưc nhoz qơư ntơưv chor minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông” ntơưv tac jav Ngô Văn Lệ haz Huỳnh Ngọc Thu tưz lo NXB Đaix hocx Têz qơưs đrôngl Hồ Chí Minh phat hanhx txus fôngx zưl nhênhv.

Fông ntơưr chox môngl txus nênhs nhênhv chor ciênr thưc tiv zix, buv ich lus kho tangx tri thưc nhoz qơư ntơưv chor minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông. Chor tri thưc nhoz qơư lo muôx tơưv, xair zuôr, khơưs tsês haz uô trơưs hur tangs nro ntu ntêr lus đruôl, văn hoar ntơưv côngx đôngx.

 

Fông ntơưr iz făngz cêt luâns haz xâuk kangz, lo phaiz uô 4 yôngx. Yôngx 1: Cơ sơv lir luâns lus tri thưc nhoz qơư haz tangs nro thangx angr tiz nênhs ntơưv Đăk Nông. Yôngx 2: Tri thưc nhoz qơư lus hoax đôngx cinh têr ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông. Yôngx 3: Tri thưc nhoz qơư lus sinh hoax văn hoar-tsôngv langx ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv Đăk Nông. Yôngx 4: Chor hlôngr pâur, saz xangr haz tsưr ziv tuôr tsês lus tri thưc nhoz qơư ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư ntơưv Đăk Nông.

Quốc Sỹ

583
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.