Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau gĭt uĕh bơh ăp bu nong tơm tâm n'gor Dak Nong

30/06/2022 17:27 G6T+7

Săm bŭt rŏ "Nau gĭt bơh ăp bu nong iê bu nuyh tơm tâm Dak Nong" bơh bu nuyh nchih Ngô Văn Lệ n'hanh Huỳnh Ngọc Thu lĕ dơi Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia Bon têh Hồ Chí Minh tăch ân ăp bu nuyh rŏ.

Săm bŭt aơ njŭn ma bu nuyh rŏ âk nau gĭt uĕh, di tâm nau gĭt bơh bu nong iê bu nuyh tơm tâm n'gor Dak Nong. Ăp ntil nau gĭt aơ dơi njêng, dơi bu săch, têm nkrem n'hanh dŏng nao nao ntơm bơh kăl e tât abaơ, tâm nau way bơh bu nuyh bon lan.

 

Săm bŭt aơ bơh đah nau n'kôch tơm n'hanh nau n'kôch dŭt, dơi bu pă jêng 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận nau gĭt tơm n'hanh nau n'kôch ntŭk neh ntu kon bu nuyh tâm Dak Nong. Chương 2: Nau gĭt tơm tâm nau wăng sa bơh ăp bu nong iê bu nuyh tơm tâm Dak Nong. Chương 3: Nau gĭt tơm tâm nau rêh ôi mhau - bon lan bơh ăp bu nong iê bu nuyh tơm tâm Dak Nong. Chương 4: Ăp ntil nau plăch r'gâl, nau mĭn gĕh n'hanh nau kan mât mray nau gĭt tơm ăp bu nong iê bu nuyh tơm tâm Dak Nong.

Quốc Sỹ

585
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.