Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz has phangx tangr moz uô pang, cumr trơưs cheix

04/08/2022 15:20 G8T+7

Bôx Y têr kror nhis muôx văn banv chênhr yangx xang trâu Sơv Y têr cxuô xênhr, đrôngl; Chor tsêr khu moz trưx thuôx Bôx Y têr; Chor Viêns Vêv xinhz jix têr, Viêns Pasteur lus hâux lưv cxiz chênhr phangx, tangr cangz moz cê ruô pangz, cumr trơưs cheix.

Bôx Y têr has kra: uô jông trơưs hâux lưv vêv xinhz môi trươngx, vêv xinhz car nhênhs; chox tsi tsês ntâuz bul ndâux; nzuôr têk ntơưv yuôx phongx; bul ndâux thâuv gru, cxuz, tsi nti kuz ndâul luôv lus; tsi tưx cxoz tưx zuôr haz sir zôngv yuôx khu moz mas tsuv uô trơưs has haz kta ntơưv canr bôx y têr; cxangz nzir tsât jinh jươngr, yangz shuv thêv zux cov muôx jul haz tiv zix mas kror jông ntơưv tênhs vaccine phangx moz…

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

934
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.