Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau nchră nar khay năm nti săm bŭt 2022-2023

10/08/2022 06:18 G8T+7

Lơ 5/8, N'gâng kan Ntĭm sơm n'hanh Ntĭm nau kan lĕ trŭnh nau nchră nar khay năm nti săm bŭt 2022-2023 đah nau ntĭm nti mầm non, ntĭm nti phổ thông n'hanh ntĭm nti thường xuyên.

Tĕng nau kan aơ, nar lăp wâl săm bŭt ơm ngăn ngên lor du pơh đah nar ndâk nar ntơm ndâk nar nti săm bŭt. Kơp êng ân phung kon se nti jrô 1, lăp nti lor 2 pơh đah nar ndâk nar rbŭn lăp nti săm bŭt. Ti dŭt học kì 1 bơh năp lơ 15/1/2023 n'hanh học kì 2 bơh năp lơ 25/5/2023.

Rbŭn ndâk năm nti săm bŭt mhe 2022-2023 dơi ndâk kan ta lơ 5/9/2022

Dŭt năm nti săm bŭt bơh năp lơ 31/5/2023. Nau nchră nar khay bơh ăp n'gor ân nŭm r'noh pơh nti n'hanh tâm di ma nau gĕh, nau ndâk kan tĕng ăp n'gor. Ðah nau ntĭm nti mầm non, nau ntĭm phổ thông gĕh 35 pơh nti. Ntĭm nti thường xuyên tĕng nau ntĭm nti trung học cơ sở n'hanh trung học phổ thông. Ăp jrô 8, jrô 9 cấp trung học cơ sở n'hanh jrô 11, jrô 12 cấp trung học phổ thông gĕh 32 pơh nti. Ðah ăp jrô 6, jrô 7 cấp trung học cơ sở n'hanh jrô 10 cấp trung học phổ thông gĕh 35 pơh nti.

Mẫn Doanh

152
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.