Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntŭk ndrơu đrơu ndâk năm nti mhe

08/09/2016 09:53 G9T+7

* Năm n'ti mhe lam n’gor gĕh 51.611 kon se nti bon lan kon bu nong iê bu nuyh

Ôi lơ 5/9, ndrel ma âk triệu kon se nti lam bri dak, lơ 160.600 kon se nti ăp gưl tâm lam n’gor drơu đrơu ndâk nar hăn wâl sam bŭt, ntơm lăp nti năm nti mhe.

Năm nti 2016-2017, tâm lam n’gỏ gĕh 382 wâl sam bŭt, 5.278 jrô, đah lơ 160.619 kon se nti; hao gĕh 10 wâl sam bŭt, 154 jrô n’hanh 3.282 kon se nti đah năm e. Tâm nĕ, gĕh 51.611 kon se nti bon lan kon bu nong iê bu nuyh, lơ 32% mrô kon se nti tâm lam n’gor. Lam n’gor gĕh lơ 11.123 kan bộ, nai ntĭm, bu nuyh kan; tâm nĕ, gĕh lơ 8.770 nai ntĭm kon se ta jrô lĕ dơi kơp nai ntĭm blau n’hanh di đah nau ntĭm mhe. Tă bơh âk ntŭk kơl prăk, n’gor lĕ nsu lơ 144 r’me prăk gơi ndâk nkra wâl sam bŭt.

Wa Lê Diễn, UVTW Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ranh HÐBL n’gor ân học bổng ma kon se nti Wâl sam bŭt Gưl I Nguyễn Văn Bé, xă Dak Sắk (Dak Mil) ta mông lăp năm nti mhe

Wa Ngô Thanh Danh, Groi Bí thư Kâp chăm N’gor ủy ân ndơ ma Wâl sam bŭt Kon bu nong nti, gŭ rêh N’Trang Lơng

Wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor goh gâr ndâk lăp năm nti mhe ta Wâl sam bŭt Gưl III chuyên Nguyễn Chí Thanh, Gia Nghĩa

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh, NUV, Groi Kô ranh UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê kơp di bri dak ma Wâl sam bŭt Gưl III Dak N’Soong

Kon se nti wâl sam bŭt kon bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa) lăp năm nti mhe đah nuih nhâm mhe

Kon se nti Wâl sam bŭt gưl II Nam Ðà (Krông Nô) kdŏ mprơ m’ak wơt ndâk năm nti mhe

Mê mbâ kon se nti bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt) ndơp oh kon hăn wâl sam bŭt

Kon se nti Wâl sam bŭt Gưl III Nguyễn Du ta xă Dak Săk (Dak Mil) hăn nti ndâk năm nti mhe

Âk kon se nti Wâl sam bŭt gưl III Dak N’Soong (Dak N’Soong) rbŭn ndâk năm nti mhe 2016-2017

Kon se nti n’qual Tuy Ðức hăn tât ta wâl sam bŭt ndâk năm nti mhe

Rup mpơl ndâk năm nti mhe ta Wâl sam bŭt Gưl II Dak Bŭk So (Tuy Ðức)

Nau m’ak ta nar ndâk năm nti mhe bơh ăp kon se nti Wâl sam bŭt kon bu nong gŭ nti Dak R’lâp (Dak R’lâp)

K’dŏ mprơ ta tâ ndâk năm nti mhe ta Wâl sam bŭt Gưl I La Văn Cầu, xă Dak R’măng (Dak Glong)

Nhóm P.V

2,209
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.