Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rlau 13.000 kon se jrô 1 ta Dak Nong tât nti săm bŭt

23/08/2022 21:04 G8T+7

Ôi lơ 22/8, rlau 13.000 kon se nti jrô 1 tâm lam n'gor lĕ tât nti săm bŭt. Năm nti 2022-2023, kon se jrô 1 dơi hăn nti lor bar pơh lor ma ndâk năm nti mhe gơi mơng tât ta jrô, kơp ma năm nti mhe.

Ta ăp wâl săm bŭt, ndrel nau kan wơt kon se nti, dăp tât ta wâl săm bŭt tĕng jrô, ăp ntil nau kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19 dơi bu mât nê nê. Wơt kon se ta nar ntơm tât nti, ăp wâl săm bŭt uănh kh'lay nau kan nkra tay điện, dĭng dak, sưng rnơl, jâng gung, quạt điện... gơi gĕh nau đăp mpăn ân kon se nti, n'jrăng nô nau mô uĕh tât.

Kon se jrô 1 dŭt uĕh, m'ak lăp ta jrô nti săm bŭt mhe

Gơi sâm kơl kon se nti mô r'vê, ntĭm ren nau kan êng n'hanh nau nti, ăp nai ntĭm rơm âk nau kan wơt kon se nti. Âk wâl săm bŭt nkra video, mpơl rup ăp kon se gơi mbơh ta jrô; ân kon se dơn jrô, dơn nai ntĭm n'hanh ndrel nai hăn khâl thư viện, wâl pâl mpât săk jăn, wâl ngêt sa n'hanh ntŭk gŭ rlu dâng nar...

Bảo Ngọc

203
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.