Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nchră nau kan Trung ương 6 (gưl XIII)

06/10/2022 21:40 G10T+7

Ôi lơ 3/10, ta Hà Nội, Rbŭn nchră nau kan tâ 6 N'gâng kan Chăm gai Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam gưl XIII dơi ndâk kan.

Rbŭn mra pah kan dŭt nau ndâk kan ntĭm, pah kan tĕng ăp ntil nau kan bơh Nau n'hêl Rbŭn têh XIII bơh Ðảng

Tâm du pơh pah kan, Trung ương trĕng, nchră nau kan, dơn nau kan gơi nkra dŭt ăp ntil nau mbơh, ndơ kan têh, nau kan cơ bản, ndơ kan kh'lay n'hanh trĕng uănh, trŭnh nau kan ta nar dŭt rbŭn bơh ăp ntil nau kan: Nô nau hao nau wăng sa - bri bon, prăk tâm Bri dak năm 2022; nau nchră hao nau wăng sa - bri bon, nau kan sŏk dŏng prăk Bri dak ta năm 2023; Nau nchră tài chính - prăk tâm bri dak 3 năm 2023-2025; nau trĕng kan Quy hoạch lĕ r'ngôch bri dak ta năm 2021-2030, nau uănh kan tât năm 2050; n'hao tay nau kan kông nghiệp mhe, plăch r'gâl mhe bri dak tât năm 2030, nau uănh kan tât năm 2045; ndâk njêng tay n'hanh bư uĕh Bri dak pháp quyền xă hội chủ nghĩa Việt Nam ta năm mhe.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mbơh ngơi ntơm ndâk nar Rbŭn nchră nau kan

Rbŭn lĕ nchŭn dŭt 15 năm bư tĕng Nau n'hêl Trung ương 5 gưl X bơh nau kan plăch r'gâl tay nau kan ndjôt bôk leo kan bơh Ðảng đah ma hệ thống chính trị n'hanh ăp ntil nau kan kh'lay bă bă. Tĕng nau nchră, Rbŭn nchră nau kan Trung ương tâ dơi dơi pah kan dŭt ta lơ 9/10.

 

Mẫn Doanh (t.h)

903
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.