Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hoax đôngx “Nhuôs zâu đrul nuz cheix ntux cuz” ntơưv Jos Văn hoar - Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam

09/06/2022 16:50 G6T+7

Txix nuz 1 - 30/6/2022, Jos Văn hoar - Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) zuôr tsov cưv chor hoax đôngx văn hoar đrul chuv đêx “Nhuôs zâu đrul nuz cheix ntux cuz”.

Nuôr zos chor hoax đôngx tsinhz tas, jông, muôx grê tsês trâu nhuôs zâu chia tol tsaik Tsaz thiêur nhi 1/6, Nuz Chuôz zis Việt Nam 28/6 haz cxangz nzir zos lưu cxuô minhx cxưx, hu grul kruô uô si tuôx trâu Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam. Chor hoax đôngx muôx tuôx côngv ntơưv 100 ntâu lênhx tsôngv box ntơưv 14 minhx cxưx.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx đrul uô si đha shôngz truênx thôngr

Hoax đôngx kror qơư ndu zos  “Thiêur nhi đrul net văn hoar truênx thôngr cxuô minhx cxưx” đrul chor tsangz cxênhx “Iz nuz uô nghêx nhâ”, “Lus trâu jêx jos cưr kuz qơư”. Chor tsangz cxênhx zuôr tror uô tơưv iz không jan tsês trâu nhuôs zâu đrul chor uô si jân jan haz hoax đôngx iz cxa nghêx thuv công truênx thôngr “Iz nuz uô nghêx nhân” xưs li uô côngx muôs lir shông hênhx Hoài Đức, nặn tò he huyện Phú Xuyên, nặn bong bóng uô chor chuôz zênhx jông seiz, uô mov cuv ziv,…

Nuz hôix Văn hoar chuôz zis ntơưv côngx đôngx cxuô minhx cxưx ntơưv “Luz tsêr tsungs” đrul chor chuôz zis hlôngr njêx muôl trâu 3 făngz zuôr muôx chor uô si tox thêv lov jêv, siz tưr thêv zux thêv thos, biêuv jiênr iz cxa tiêt mux văn nghês…

Bảo Ngọc

973
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.