Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

'Nau kan "Kon se đah nar rlu nti" ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam

09/06/2022 16:50 G6T+7

Ntơm lơ 1 - 30/6/2022, Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan tâm nau way đah nau moh kan "Kon se đah nar rlu nti".

Aơ jêng nau kan uĕh, di, ân phung kon se gơi m'ak wơt Têt Kon se jê lơ 1/6, nar R'năk sa Việt Nam 28/6 n'hanh sâm kơl pâl rlưn đah ăp bu nong, gơi gĕh âk bu năch tât hăn pâl ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam. Ăp ntil nau kan aơ gĕh tâm rlau 100 bu nuyh bon lan bơh 14 bu nong.

Bu nuyh bon lan ăp bu nong pâl k'dŏ ta mâng

Nau kan tơm lah "Kon se jê đah nau way kăl e ăp bu nong" đah nau kan "Du nar rlong bư gru", "Tât ta bon lan oh". Nau kan aơ mpơl saơ ntŭk pâl rlưn ân phung kon se jê đah ăp ntil nau pâl n'hanh nau tâm rlong nkra ndơ dŏng kăl e "Du nar rlong bư gru" tâm nĕ gĕh nkra kô kung gle ta n'qual Hoài Ðức, mon tò he n'qual Phú Xuyên, mon bong bóng jêng ndơ dŏng, nkra đon,...

Nar rbŭn Nau way r'năk sa ăp bon lan bu nong ta "Wâl rêh ndrel" đah ăp r'năk sa mpơl muh măt ma 3 mpeh dơi bu ndâk nau pâl rlưn ndrel, tâm rlong pâl mpât săk jăn, tâm rlong k'dŏ n'hanh mprơ...

Bảo Ngọc

974
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.