Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

HĐND xênhr pov đhâu 8 nghị cuêt

28/07/2022 16:43 G7T+7

Hur 2 nuz 25 haz 26/7, HĐND xênhr khoar IV, ntu 2021-2026 tưz tsov cưv jas cơưv tiv 4.

Jas cơưv ntâus grê cxangz nzir cêt cuav uô trơưs Cêr hoaix phuoov tsangr cinh têr-tsôngv langx, uô trơưs ngân sach Têz qơưs shông 2021; tinhx hinhx phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, an ninh cuôr phongx, uô hâux lưv sâu, zôngv ngân sach Têz qơưs 6 hli hâur shông haz phương hươngr, hâux lưv 6 hli kangz shông 2022.

Jas cơưv sox njuôl, siz thangv 17 bor cor, 7 đeiv ntơưr trinhx, jưs thov nghis cuêt haz zuôr tsês ntâu nôngz nhôngl chia nul haz têz lus.

Tangs nro shênhv jas cơưv tiv 4, HĐND xênhr khoar IV, ntu 2021-2026

Jas cơưv thôngx zênhv pov đhâu 8 nghis cuêt: Cui đinhs keiz pangz trang bix cơ sơv vâts tsât trâu cơ sơv zor zux mâmx non đôx lâpx thuôx zangv pêx xinhv cxiv tsang, tư thux nhoz thangx tsangv công nghiex, qơư muôx ntâu los đôngx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông; Cui đinhs kei chi yangz shuv, cxangz kra cưs kra ntơưr haz canr bôx cangr cơ sơv zor zux chia uô trơưs tsangz cxênhx yaz, hâur pâuk ntơưr yaz zor zux phôv thông sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông; Lus kror muôx ndâux lus cêr hoaix đâux tư công shông 2023; Lus hâux lưv cxangz nzir, khu hlôngr Cêr hoaix đâux tư công hâur pâuk pênhr trôngx qơư shông 2022; Lus khu hlôngr, cxangz nzir cêr hoaix đâux tư công trung hanx hâur pâuk pênhr trôngx qơư ntu 2021-2025; Lus Tsangz cxênhx seiz shuôs ntơưv HĐND xênhr shông 2023; Lus sâu bê công zênhv chuv trương đâux tư jưs anr Khu hlôngr, uô cxangz chor pangl ntiv đêx (jos 2, Đăk Ngô; pangs xur 2, 3 jos 2, jos 3B, thix trânr Ea T’ling) thuôx tsangz cxênhx phux hôix haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx; Nghis cuêt lus cêt cuav seiz shuôs chuên đêx ntơưv HĐND xênhr lus tsâp hanhx phap luôx hur hâux lưv thêv, pangz tiz nênhs tror lus nhoz thâuv Têz qơưs thu angr sâuv thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa.

Bảo Ngọc

1,109
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.