Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hội đồng bon lan trŭnh 8 nau n'hêl

28/07/2022 16:43 G7T+7

Tam 2 nar lơ 25 n'hanh 26/7, Hội đồng bon lan n'gor khóa IV, năm pah kan 2021-2026 lĕ ndâk Tâ rbŭn tâl 4.

Tâ rbŭn lĕ trĕng tay nau gĕh pah kan bơh Nau nchră bư hao nau wăng sa - nau rêh bon lan, nau pah kan têm nkrem prăk bri dak năm 2021; nô nao hao nau wăng sa - nau rêh bon lan, đăp mpăn bri dak, pah kan nau kan sŏk, dŏng prăk têm nkrem bri dak 6 khay bôk năm n'hanh trong pah kan, nau kan 6 khay dŭt năm 2022.

Trĕng, nchră 17 nau mbơh, 7 săm bŭt mpơl, dự thảo nau n'hêl n'hanh ndăn âk mông nar ôp nau kan n'hanh đă mbơh nau kan.

Rup mpơl Tâ rbŭn tâl 4, Hội đồng bon lan n'gor khóa IV, năm pah kan 2021-2026

Tâ rbŭn du nuih tĕng 8 nau n'hêl: Nau kan kơl nkra ndu ndơ ân wâl săm bŭt mầm non độc lập tĕng nau kan dân lập, tư thục ta ăp ntŭk gĕh mpeh kông nghiệp, gĕh âk bu nuyh pah kan tâm lam n'gor Dak Nong; Nau kan dŏng prăk ntĭm tay nau kan, ân phung nai ntĭm kon se n'hanh kan bộ mât wâl săm bŭt gơi bư tĕng nau kan mhe, săm bŭt nti ta wâl săm bŭt gưl III tâm lam n'gor Dak Nong; Nô nau dăn nau ntĭm bơh nau nchră nsu công năm 2023; Nau kan tay, plăch r'gâl Nau nchră prăk nsu công tâm n'gor năm 2022; Nau kan tay, plăch r'gâl Nau nchră prăk nsu công trung hạn prăk tâm n'gor tâm năm 2021 - 2025; Nau kan ksiêm bơh Hội đồng bon lan n'gor năm 2023; Mbơh nau kan nsu ntŭk Nkra tay, nkra mhe ân uĕh ăp nglau dak (thôn 2, Dak Ngô; nglau mrô 2, 3 thôn 2, thôn 3B, bon jê Ea T’ling) tâm nau kan n'hao tay nau wăng sa- nau rêh bon lan; Nau n'hêl jêh trĕng nau kan chuyên đề bơh Hội đồng bon lan n'gor ta nau kan tĕng nay way pháp luật tâm nau kan ntrok prăk, sâm kơl, bư ntŭk rêh mhe lah Bri dak sŏk neh ntu tâm lam bon têh Gia Nghĩa.

Bảo Ngọc

600
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.