Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hu gâux Aday nhoz Hậu Giang zos Ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs

28/04/2022 11:54 G4T+7

Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix cênhz đrul Ban Minhx cưx xênhr Hậu Giang kror nhis công bôr Di sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs nghêx thuôx trinhx jiênr jân jan hu gâux Aday ntơưv nênhs Khmer xar Xà Phiên, hênhx Long Mỹ.

Nôix jung ntơưv hu gâux Aday khênhx zos cêr siz hluz tuz nxeik, hu gâux hluôs, has txus kror jông, thuôv kror tsi jông

Huz gâux Aday ntơưv nênhs Khmer xar Xà Phiên lax zangv nghêx thuôx trinhx jiênr jân jan tiv zix, muôx puôs thâuv nzur, hinhx thưc hu gâux siz lưr ntơưv tuz, nxeik nênhs Khmer Nam Bôs, khênhx uô trâu ntơưv lêr hôix côngx đôngx, nghi lêr chuôz zis los sis cxuô jas lov jêv hur jos. Xangr hu gâux Aday tsuv muôx nhax cus pangz, nênhs hu gâux cê hu gâux, cê lưr siz shơư sâuv nênx nhax. 

Hu gâux Aday lo muôz trâu Ntơưr sâu bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs zuôr krêz muôx cơ hôix chia xênhr Hậu Giang txuôl nxir tuôr tsês, phat hui zangv hinhx nghêx thuôx tiv zix nuôr. 

P.V

385
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.