Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mprơ Aday ta Hậu Giang jêng Di sản nau way phi vật thể tâm bri dak

28/04/2022 11:54 G4T+7

N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl mhe kan ndrel ma N'gâng kan Bu Nong n'gor Hậu Giang mhe mbơh Di sản nau way phi vật thể tâm bri dak bơh nghệ thuật mprơ Aday bơh bu nuyh Khmer ta xă Xà Phiên, n'qual Long Mỹ.

Ăp ntil nau mprơ Aday way n'kôch nau tâm rŏng bu ur bu klô, r'nê nau uĕh bri dak, r'nê nau uĕh, lah nô nau m'hĭk..

Mprơ Aday bơh bu nuyh Khmer ta xă Xà Phiên jêng du ntil nau nghệ thuật kăl e gĕh nau uĕh, lĕ jŏ, tĕng nau mprơ bu ur ndrel bu klô bơh Khmer Nam Bộ, dơi bu mprơ ta ăp tâ rbŭn bon lan, ăp tâ bư brah ta r'năk sa ta ăp phum, sóc. Ŭch mprơ Aday dơi gĕh ndơ goh nhạc, bu nuyh mprơ gŭ mprơ, đah bu aơ bu ri tĕng bâr nhạc ntaih.

Nau mprơ Aday dơi sŏk n'jŭn ta Sam bŭt kơp Di sản nau way phi vật thể tâm bri mra pơk nau uĕh gơi n'gor Hậu Giang mât mray, hao dŏng ntil nghệ thuật uĕh aơ.

P.V

384
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.