Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Răm m'ak lăp năm nti săm bŭt mhe 2022-2023

09/09/2022 10:47 G9T+7

Ndrel ma lam bri dak, ôi lơ 5/9, rlau 184.000 kon se nti ăp gưl tâm lam n'gor Dak Nong răm m'ak lăp năm nti săm bŭt mhe 2022-2023.

Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Phung kan Ðại biểu Quốc hội n'gor Ngô Thanh Danh goh gâr ndâk năm nti mhe ta Wâl săm bŭt THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Năm nti săm bŭt 2022-2023, lam n'gor gĕh 368 wâl nti săm bŭt, đah 184.135 kon se nti (tâm nĕ kon se bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 56.130, âk rlau năm e tâm 700 rhiăng kon se); 5.571 phung, jrô, hao gĕh 8.508 kon se nti đah năm nti săm bŭt năm 2021 - 2022. Lam n'gor gĕh 10.284 biên chế kan bộ mât nau kan, nai ntĭm n'hanh bu nuyh kan.

Wa Ðiểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Ðảng, Groi Bí thư Chăm gai N'gor ủy ân 20 học bổng ma kon se nti blau gĕh nau rêh jêr jŏk ta Wâl săm bŭt THPT Bu nong gŭ nti N'Trang Lơng

Gơi rơm nau kan ma năm nti mhe 2022-2023, ăp n'qual n'hanh bon têh tâm n'gor lĕ sŏk prăk dŏng ndâk nkra mhe, nkra tay jrô nri, jrô chức năng n'hanh r'văt ndu ndơ dŏng ntĭm nti ta wâl săm bŭt kơp gĕh tâm 329,73 r'me prăk.

Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Hồ Văn Mười mbơh ntĭm nau kan ta nar ndâk năm nti mhe ta Wâl săm bŭt THPT Phạm Văn Ðồng (Dak R'lâp)

Nau moh kan năm nti săm bŭt 2022-2023 lah "Tâm rom gop, gĕh nau njêng, du nuih pah kan uĕh ăp ntil nau kan r'gâl mhe, ndâk n'hanh n'hao uĕh nau nau ntĭm sơm n'hanh ntĭm nau kan".

Ôi lơ 4/9, kon se nti săm bŭt ta ăp cụm bu nuyh bon lan rêh 8,9,10,12 xă Dak R'măng (Dak Glong) tât rbŭn ndâk ơm năm nti mhe

Ủy ban Bon lan n'gor đă ăp n'qual n'hanh bon têh ntĭm gai tay pah kan tĕng Nau nchră lĕ r'ngôch bơh n'gâng kan Ntĭm sơm tâm di đah nô nau ji tưp Covid-19, đăp mpăn tô ntĭm n'hanh nti, gĕh nau kan uĕh; Ngăch ndâk nau kan, gơi tâm di ma nau mih n'hach phŭt rsial, jêh rĭ gĕh tay nau đăp mpăn ma kon se nti, nau ntĭm, n'hao nau kan joi sŏk nau kan bu kơl ma nau ntĭm sơm n'hanh ntĭm nau kan...

Kon se nti săm bŭt Wâl săm bŭt THPT Bu nong gŭ nti N'Trang Lơng k'dŏ mprơ ta nar ndâk năm nti mhe

Bảo Ngọc

1,945
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.