Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm hằng năm từ 5% trở lên

10/03/2022 11:01 G3T+7

Đây là một trong các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đề ra phấn đấu thực hiện.

Nghị quyết đề ra là phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 nhằm hướng đến và góp phần đạt được mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đề ra, đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Nghị quyết yêu cầu tăng cường chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

Nghị quyết cũng chú trọng huy động tối đa nguồn lực giảm nghèo tại các địa bàn trọng điểm, các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững…

Quốc Sỹ

1,257
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.