Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Siz njiz hưr nghis haz hơx tac Pêx xinhv Việt Nam - Campuchia ntơưv Ðăk Nông

10/11/2022 10:34 G11T+7

Nuz kaix 7/11, ntơưv đrôngl Gia Nghĩa, Liên hiêx chor tsov cưv hưr nghis Việt Nam, Hôix Hưr nghis Việt Nam - Campuchia, UBND xênhr Đăk Nông cênhz đrul Hôix Hưr nghis Campuchia - Việt Nam tsov cưv Tsangz cxênhx Zos lưu, siz njiz ntơưv Pangz đaix biêuv oz têz qơưs đrul tuz trok tinhx nguêns, chuên ja lâul, Bôx đôix Biên phongx, đoanx thanh niên xênhr Đăk Nông.

Nuôr zos hoax đôngx nhoz hur khuân khôv Tsangz cxênhx Siz njiz hưr nghis haz hơx tac Pêx xinhv Việt Nam-Campuchia jas tiv V, til môngl txus Yangz đuô 55 shông Nuz thiêt lơx cuan hês ngoais zos Việt Nam-Campuchia haz shông Hưr nghis Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.

Khơưs haz phat hui truênx thôngr jông ntơưv oz têz qơưs, oz minhx cxưx, xênhr Đăk Nông haz xênhr Mondulkiri tưz haz tangz tov sir jul bôngl cêr côngv saz, hưr nghis cưs Đảng, Chính phủ haz Pêx xinhv oz têz qơưs tưz muôx ntâu công cxiv tsang. Hur chor shông đhâu, cuan hêx hơx tac ntơưv oz xênhr Đăk Nông haz Mondulkiri tưz muôx ntâu cêt cuav jông sâuv cxuô făngz cinh têr-tsôngv langx, an ninh cuôr phongx…

Hur khuôn khôv tsangz cxênhx, hlôngr njêx muôl tuz trok tinhx nguêns, Bôx đôix Biên phongx, Đoanx thanh niên xênhr siz thangv chor tham luâns chia tuôr tsês, phat hui côngv saz, hưr nghis Việt Nam-Campuchia hur cxênhx hluôs; tinhx hưr nghis, côngv saz haz hơx tac ntơưv oz têz qơưs hur xưs nghiêx đâur tsanh zuôr tax tul minhx cxưx, cxiv tsang haz pov vêv têz qơưs nhis nuôr…

Đăk Nông jông saz zos iz hur 2 kror qơư tsov cưv Tsangz cxênhx Siz njiz hưr nghis haz hơx tac Pêx xinhv Việt Nam-Campuchia jas tiv V

Đôngx chir Hồ Văn Mười, Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr has truôx đrênhk kror cuan hês hưr nghis jông ntơưv Việt Nam-Campuchia

Zơưv Vann Phal, Côr vânr Thủ tướng Hun Sen, Phor Tsuv tinhx Hôix Hưr nghis Campuchia-Việt Nam, Thơưx pangz đaix biêuv Campuchia has chor pangz mangx ntơưv Việt Nam trâu Campuchia

Hôix Hưr nghis Việt Nam-Campuchia khơưs Civ niêms chương “Viv saz hưr nghis Việt Nam-Campuchia” trâu chor car nhênhs muôx thanhx tich hur hoax đôngx ntơưv Hôix

Chor đaix biêuv ndil saiz, sangx siv chor sanv phâmv kôngz lông tiv zix hur xênhr ntơưv tsangz cxênhx

 Mẫn Doanh

505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.