Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm mâp dơh dăch n'hanh pah kan ndrel Bu nuyh bon lan Việt Nam - Drôn ta Dak Nong

10/11/2022 10:34 G11T+7

Mhau lơ 7/11, ta bon têh Gia Nghĩa, Liên hiệp ăp m'bŭch kan dơh dăch Việt Nam, N'gâng kan Dơh dăch Việt Nam - Drôn, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong pah kan ndrel ma N'gâng kan Dơh dăch Drôn - Việt Nam ndâk nau kan khâl rlưn, tâm mâp bar đah Phung kan bar bri dak đah bu nuyh bon lan n'hanh ka han kơl n'hâm suan, ăp phung kan chuyên gia, Ka han Mât n'har bri, Ðoàn Druh ndăm n'gor Dak Nong.

Aơ jêng tâ bơh Nau kan Tâm mâp dơh dăch n'hanh pah kan ndrel Bu nuyh bon lan Việt Nam - Drôn tâ V, gơi kah gĭt 55 năm Nar ndâk njêng nau dơh dăch bar đah bri dak Việt Nam - Drôn n'hanh năm dơh dăch Việt Nam - Drôn, Drôn - Việt Nam 2022.

N'hao ăp ntil nau way uĕh bơh bar đah bri dak, bar bu nong, n'gor Dak Nong n'hanh n'gor Mondulkiri lĕ pah kan n'hanh dôl n'hao nau tâm rŏng, dơh dăch yor Ðảng, Chính phủ n'hanh Bu nuyh bon lan bar bri dak ndâk njêng. Ta ăp năm lĕ lăn, nau dơh dăch bar n'gor Dak Nong n'hanh Mondulkiri dơi gĕh âk ntil nau pah kan uĕh tâm nau wăng sa - nau rêh bri bon, đăp mpăn ta nau mât bri dak...

Ta nau pah kan aơ, mpơl măt bu nuyh bon lan n'hanh ka han kơl n'hâm suan, ăp phung kan chuyên gia, Ka han Mât n'har bri, Ðoàn Druh ndăm mbơh hưn nau bên n'hanh nau kan gơi mât mray, n'hao nau tâm r'nglăp, dơh dăch Việt Nam - Drôn ân phung kon se; nau tâm rŏng, tâm r'nglăp n'hanh pah kan ndrel bar đah bri dak bơh nau tâm lơh sŏk nau đăp mpăn bu nong, ndâk njêng n'hanh mât bri dak abaơ...

Dak Nong jêng du n'gor tâm 2 n'gor ndâk Nau kan Tâm mâp dơh dăch n'hanh pah kan ndrel Bu nuyh bon lan Việt Nam - Drôn tâ tâl V

Wa Hồ Văn Mười, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor r'nê uĕh nau dơh dăch Việt Nam- Drôn

Wa Vann Phal, Bu nuyh kơl kan bơh Thủ tướng Hun Sen, Groi Kô ruanh N'gâng Dơh dačh Drôn - Việt Nam, Kô ruanh phung kan têh Drôn nkah ăp ntil nau kơl Việt Nam đah Drôn

N'gâng kan Dơh dăch Việt Nam - Drôn ân Kỷ niệm chương "Yor nau rŏng dơh dăch Việt Nam - Drôn" ân ăp bu nuyh gĕh n'hâm suan pah kan ta N'gâng kan

Ăp phung kan têh khâl, sa ăp ntil play gĕh tăm ta nar kan

 Mẫn Doanh

506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.