Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhangx xangv pangz muôs 75.000 tênhr kôngz lông

16/09/2021 09:40 G9T+7

WBPX xênhr Đăk Nông kror nhis ban hanhx Cêr hoaix kra pangz muôs kôngz lông hur tinhx hinhx cangz moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr.

 

Txix nuôr txus kangz shông, sanv lươngs kôngz lông sâu your muôx 75.000 tênhr. Hur ntơư, jâuz, kos, txir your muôx yangx 48.000 tênhr; bơ muôx li 9.000 tênhr; sầu riêng muôx li 18.000 tênhr...

Nhis nuôr, viv cxuôv hav ntơưv cangz moz Covid-19, nênhs uô nox, chor nênhs uô luôv, cơ sơv zuôr, đaix lir haz chor cơ sơv chêr biênr njiz phiv liv hur ntu zuôr, thâux xang hangx huv. Viv li, kôngz lông uô kangz sâu langx muôs. 

Uô ntêx tinhx hinhx ntơư, WBPX xênhr cuôs chor sơv, nganhx, cơ cuan, đơn vix haz chor hênhx, đrôngl tox tsongs tox điêux ciêns txuôl njiz chor tsêr vangx kông, chor đaix lir, hơx tac xar, chor cơ sơv sơ chêr chêr biênr kôngz lông njiz fôngv thix trươngx zuôr kôngz lông. Nganhx tsưc năng cxiz chênhr thương maix, yangz thôngz hangx huv; pangz pêx xinhv nrar thix trươngx, qơư muôs trâu sanv phâmv kôngz lông…

Quốc Sỹ

3,321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.