Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan m’ak ngăn yor n’gor gĕh ndâk nau kan Rbŭn tâm rlong nau way tanh rui Việt Nam

25/08/2016 08:20 G8T+7

Lơ 4/8/2016, UBBL n’gor dăp nau Nchră kan mrô 321/KH-UBBL đah nau kan ndâk nau Rbŭn tâm rlong nau tanh rui Việt Nam ta n’gor Dak Nong. Nau rbŭn tâm rlong aơ dơi ndâk lôch năm 2018 mô rĭ bôk năm 2019 kah gĭt 15 năm nar ndâk njêng n’gor Dak Nong(1/1/2004-1/1/2019).

Ntŭk dơi bu ndâk nau kan aơ lah ta bon têh Gia Nghĩa jêh nĕ n’gor jă 15 – 20 n’gor, bon têh tâm rlong tanh rui. Tĕng nau nchră nĕ, rbŭn pâl aơ gĕh âk ngăn nau kan tâm ban tâm rlong tanh rui; Chhoh mbăn but ao ơm kăl e; rbŭn nchră nau kan, tâm mâp ăp bu nuyh bon lan đah nau way tanh rui; ndâk ntŭk wâl chơ tăch but ao n’hanh ndâk ăp ntil nau tâm rlong pâl ba bă. Jêh gĕh nau ndâk nchră kan aơ, gĕh âk ngăn gru, bu nuyh bon lan iê bu nuyh tâm n’gor m’ak ngăn, yor nau rbŭn pâl tâm rlong aơ gĕh nau kh’lay tâm nau kan prăp mray, ndâk njêng nau way uĕh ơm bơh but ao tanh rui kăl e bơh ăp kon bu nong Việt Nam.

Gru H’Bạch, bu nuyh Mạ ta bopn N’jrêng, xă Dak Nia (Gia Nghĩa): Rnăk hên way tanh rui; gâp ât ntĭm ân kon sau blau tanh rui. Khă nĕ, nau kan mray n’hanh hao uĕh nau way ơm kăl e aơ bơh kon bu nong hên hôm gĕh âk ngăn nau jêr jŏk. Gâp dăn, Tâ rbŭn pâl tâm rlong tanh rui Việt Nam ta n’gor Dak Nong jêh uĕh gơi ma gĕh âk bu nuyh tâm bon lan ŭch rvăt but ao hên gĕh tanh.

Gru H’Bạch ăp nar gơi tanh rui gơi tanh jêng ăp ntil but ao, nah, snă păng nơm ŭch

Thị Nhét ta bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Gâp n’hanh bu nuyh bon lan răm hô ngăn yor dơi tât rbŭn tâm rlong tanh rui Việt Nam ta n’gor Dak Nong. Gâp abaơ lĕ nuih kâp nar tâm rlong aơ tât, gơi jêh tâ tâm rlong tanh rui aơ ăp ntil ndu ndơ gĕh tanh bơh phung Bu Nong dơi ăp mpôl băl tâm bri dak gĭt.

Ðah nau rêh yuh Thị Nhét tanh rui lah jêng nau m’ak tâm nau rêh

Thị Krui, bu nuyh Bu Nong ta bon Bu N’đoh, xă Dak Wer (Dak R’lâp): Lah gĭt nau bu n’kkoch Rbŭn pâl tâm rlong tanh rui but ao Việt Nam ta n’gor Dak Nong ta sam bŭt rŏ Dak Nong, gâp răm hô ngăn, yor ndu ndơ but ao bu nong gâp dơi bu mpơl ta tâ rbŭn aơ. Tă bơh tâ rbun tâm rlong aơ, ăp ntil but ao, nah, s’nă bơh phung Bu Nong dơi bu mpơl ma ăp oh nô mpôl bu nong ba bă.

Yuh Thị Krui (bơh chiau ti) m’ak ngăn ndu ndơ păng gĕh tanh rui dơi bu nuyh bo lan ŭch rvăt

Yuh H’Nghiêu ta bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt): Rbŭn tanh rui but aơ Việt Nam ta n’gor Dak Nong dơi ndâk, gĕh âk ngăn ăo oh nô phung bu nong nĕ bon lan hên m’ak ngăn. Tât ta tâ rbŭn tâm rlong tanh rui aơ, bơh đah nau n’kôch, mbơh ân bu gĭt nau tanh rui, trong rse brai, ăp ntil rup kao, ăp gru hôm e gĕh nti tay ăp oh nur ba bă, gơi nsum prăp mray uĕh nnau way tanh rui aơ.

Yuh H’Nghiêu ăp nar bgơih ngăn tanh rui but ao tâm rnăk

Mỹ Hằng

1,355
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.