Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông yangv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1

28/04/2022 11:55 G4T+7

Nhênhx lus chơư Bôx Tư lênhs Haiv cuân, txix nuz 22/4 txus nuz 4/5, Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông zos đôngx chir Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuên zor Xênhr uô Thơưx pangz tưz yangv, khơưs nux, đênhr saz tuz trok, pêx xinhv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1, hur Pangz côngz txux xur trong 05 – 2022.

Pangz côngz txux yangv, đênhr saz haz khơưs nux trâu canr bôx, tuz trok Gox ciêmv ngư KN 490

Hur jas hâux lưv nuôr, xênhr Đăk Nông tưz bangx 175 thôngz nux zos nhu iêur phâmv, mai moc, thiêt bis… khơưs puz tuz trok haz pêx xinhv hênhx por trôngz Trường Sa. Gre tangs nro chor nux yangx 500 chơưx nhiax (hur ntơư yangx 300 chơưx nhiax ntơưv ngân sach trôngx qơư; 100 chơưx nhiax zos hiêns vâts (cax phê, măc ca, ntir mangz txir ntông, sanv phâmv OCOP…) ntơưv 8 hênhx, đrôngl xang môngl puz; jê 100 chơưx nhiax zos nux ntơưv chor thanhx viên pangz côngz txux. 

Mạnh Thắng (Q.S th)

9,411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.