Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phung kan n'gor Dak Nong hăn khâl n'qual kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1

28/04/2022 11:55 G4T+7

Dơn nau jă bơh Bộ Tư lệnh Hải quân, ntơm lơ 22/4 tât lơ 4/5, Phung kan n'gor Dak Nong yor wa Bùi Huy Thành, Ủy viên Thường vụ, Kô ruanh M'buch kan Ban Tuyên giáo N'gor ủy bư Kô ruanh lĕ tât hăn khâl, ân ndơi n'hưch nuih n'hâm ka han, bu nuyh bon lan ta kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1, tâm nau kan Phung tât pah kan mrô 05 - 2022.

Phung pah kan tât khâl, n'hưch nuih n'hâm n'hanh ân ndơ ma kan bộ, ka han Duk kiểm ngư KN490

Ta hăn pah kan aơ, n'gor Dak Nong lĕ rơm 175 thùng ndơ gĕh ndơ ngêt sa, măy móc, ndơ dŏng ôi mhau... ân ma ka han n'hanh bu nuyh bon lan kô lao Trường Sa. Lĕ r'ngôch r'noh ndơ ân kơp rlau 500 r'keh prăk (tâm nĕ gĕh 300 r'keh prăk sŏk ta prăk têm nkrem n'gor; 100 r'keh prăk kơp lah (ca phê, mắc ca, play sa, drăp OCOP…) bơh 8 n'qual, bon têh njuăl ân; dăch tât 100 r'keh prăk lah ndơ ân bơh ăp bu nuyh tât pah kan.

Mạnh Thắng (Q.S th)

9,412
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.