Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsu rlau 1.136 r'me prăk gơi ân ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk

30/06/2022 17:28 G6T+7

Lơ 28/6, Tâ rbŭn chuyên đề tâl 4 Hội đồng bon lan n'gor gưl IV, năm pah kan 2021-2026 dơi ndâk kan lah gĕh 45/52 bu nuyh kan têh tâm Hội đồng bon lan. Tâ rbŭn trĕng, trŭnh 2 Nau n'hêl: Tâm pă prăk dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2021 - 2025; Tâm pă prăk têm nkrem tâm bri dak dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2022 lam n'gor Dak Nong.

Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Hội đồng bon lan n'gor Lưu Văn Trung nkah nau kh'lay bơh 2 nau n'hêl đah nau hao tâm n'gor

3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2021 - 2025 gĕh lĕ r'ngôch 2.394 r'me prăk. Tâm nĕ, Nau kan dŏng hao nau wăng sa, hao nau rêh bon lan ntŭk bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk gĕh lĕ r'ngôch 1.136 r'me prăk gơi pah kan tâm 7 ntil ndơ kan: kơl joi neh gŭ, wâl gŭ, neh bư mir jan ba, dak dŏng; quy hoạch, dăp, dơm, đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan; hao nau kan bư mir jan ba, tăm bri nâp phêt... Ndơ kan bri dak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt đah lĕ r'ngôch gĕh 502 r'me prăk gơi pah kan 2 ntil ndơ kan: sâm kơl ndâk nkra ngih wâl trong hăn, hao nau wăng sa, nau rêh bon lan ăp n'qual o-ach n'hanh hao ntĭm nau pah kan, joi ndơ kan. Ndơ kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe gĕh lĕ r'ngôch rlau 755 r'me prăk. Ðah nau n'hêl tâm pă prăk dŏng bri dak pah kan 3 Ndơ kan bri dak năm 2022 tâm lam n'gor Dak Nong gĕh lĕ r'ngôch rlau 758 r'me prăk.

Nguyễn Hiền

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.