Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

30/06/2022 17:28 G6T+7

Ngày 28/6, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với sự tham dự của 45/52 đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp xem xét, thông qua 2 Nghị quyết: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 nghị quyết đối với sự phát triển của tỉnh

3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn 2.394 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với tổng nguồn vốn trên 1.136 tỷ đồng thực hiện 7 dự án: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững;... Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn trên 502 tỷ đồng thực hiện 2 dự án: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội các huyện nghèo và phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng nguồn vốn trên 755 tỷ đồng. Đối với Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có tổng nguồn vốn trên 758 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền

180
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.