Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng đời sống mới (kỳ cuối): Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao

23/09/2021 11:17 G9T+7

Thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển vùng đồng bào DTTS, đến nay, đời sống người dân nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách về giảm nghèo đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cuối năm 2016, tỉ lệ hộ nghèo DTTS chiếm 40,38%, hộ nghèo DTTS tại chỗ 53,79% nhưng đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống còn 17,18%; hộ nghèo DTTS tại chỗ là 22,8%. Các xã vùng sâu, vùng xa đều đã có điện, đường, trường, trạm. Nhiều tuyến đường nội thôn, bon, buôn, bản được bê tông hóa, đi lại dễ dàng, hàng hóa vận chuyển thuận lợi; nhà cửa từng bước khang trang; máy móc cơ giới hóa dần thay sức người... Tính đến nay có gần 122.000 lượt người DTTS được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh tiếp tục phấn đấu hàng năm tỉ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 3% và hộ nghèo DTTS tại chỗ giảm từ 4% trở lên. Đến năm 2025, xóa hết nhà tạm, dột nát; trên 95% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và được sử dụng nước hợp vệ sinh… (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng 65 công trình giao thông, 92 nhà sinh hoạt cộng đồng…

Đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, vươn lên làm ăn, ứng dụng máy móc công nghệ trong sản xuất mang lại hiệu quả

Tỉ lệ thôn, bon có điện lưới quốc gia đạt 100%, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào DTTS

Đời sống của đồng bào DTTS ngày càng ổn định và phát triển. Ảnh: Hồ Mai (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 55.877 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ở các bậc học được hỗ trợ kinh phí học tập

Số lượng và chất lượng cán bộ người DTTS trong bộ máy Nhà nước ngày càng tăng

Hồ Mai

6,872
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.