Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng đời sống mới

16/09/2021 09:38 G9T+7

Kỳ 3: Đảng viên gương mẫu, nói dân tin, làm dân theo

Tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc; trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 32% tổng dân số toàn tỉnh. DTTS tại chỗ (M’nông, Mạ, Ê đê) chiếm gần 11% dân số toàn tỉnh. Để tạo sự đồng thuận, đoàn kết đồng bào DTTS trong xây dựng, phát triển địa phương, đảng viên phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động người dân. Đảng viên luôn nêu gương, đi đầu, làm trước, làm có hiệu quả để đồng bào tin tưởng và làm theo như ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, hiến đất làm đường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, quan tâm giáo dục con em... Đảng viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đồng thuận xã hội, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; gần gũi, tôn trọng, chăm lo đời sống đồng bào DTTS. Từ đó, đảng viên góp phần chuyển hóa “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở. Tinh thần, niềm tin, sự đồng lòng của người dân là yếu tố rất quan trọng có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh chính trị địa phương.  (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Tổ chức đảng và đảng viên DTTS gắn bó mật thiết, xây dựng thế trận lòng dân đáp ứng yêu cầu xây dựng địa phương

Đảng viên nắm bắt những tâm tư, tình cảm, để thấu hiểu và kịp thời chia sẻ được những khó khăn với  đồng bào DTTS. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đảng viên đi đầu trong hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn

Hiểu rõ phong tục, tập quán, văn hóa của đồng bào, đảng viên DTTS thuận lợi hơn trong công tác dân vận

Nhiều đảng viên DTTS vừa tham gia trực tiếp, vừa đi đầu tập hợp người dân trong bon làng giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc

Đảng viên các dân tộc chủ động xây dựng sự đoàn kết, gắn bó với nhau

Hồ Mai

7,052
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.