Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng đời sống mới

08/09/2021 11:02 G9T+7

Kỳ 2: Đảng viên đi đầu giúp đồng bào phát triển mọi mặt

Tính đến ngày 31/8/2021, toàn tỉnh có 436 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó có 165 đảng bộ cơ sở, 271 chi bộ cơ sở; 1.704 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn tỉnh có 27.037 đảng viên; trong đó có 9.734 đảng viên nữ, 4.128 đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS), 884 đảng viên người tôn giáo, 7.870 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Từ Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và đảng bộ cơ sở, các tổ chức, đoàn thể cùng đảng viên không ngừng chung tay, thực hiện các chương trình hành động giúp đồng bào thiểu số phát triển mọi mặt. Tại các bon làng, đội ngũ đảng viên và đảng viên DTTS là nòng cốt, hạt nhân đi đầu trong mọi phong trào. Đồng thời là người đồng hành với đồng bào các dân tộc trên bước đường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đảng viên ở các chi bộ thực hiện phân công giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Am hiểu tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, đảng viên người DTTS còn là lực lượng nòng cốt để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhất là chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

(Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đảng viên DTTS nêu gương đi trước trong phát triển kinh tế để đồng bào học và làm theo

Tại huyện Đắk Song, Nghị quyết “5 đảng viên giúp 1 hộ nghèo” tạo động lực, điều kiện cho các hộ đồng bào DTTS thoát nghèo

Nhờ sự nhiệt tình hướng dẫn của đảng viên ở cơ sở, nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi được triển khai có hiệu quả

Các đảng viên tuyên truyền cho đồng bào khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Đảng viên thăm hỏi, giúp đỡ các hộ đồng bào khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Hồ Mai

7,445
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.