Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đảng quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng đời sống mới

05/09/2021 14:58 G9T+7

Kỳ 1: Xây dựng Nghị quyết chú trọng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong chủ trương, chính sách của Đảng, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một trong những nội dung quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông các khóa đề ra nhiều chương trình, mục tiêu trọng điểm gắn với đời sống đồng bào các DTTS. Trong đó, các chỉ tiêu cụ thể về giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục… luôn bám sát nhu cầu thực tiễn của bon, buôn, bản, thôn. Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nêu rõ: Đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; chú trọng công tác dân tộc trong tình hình mới; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc... Từ những chủ trương trên, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh có chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo Nhân dân thực hiện. Ngân sách được tập trung bố trí để thực hiện nhiều chương trình, chính sách đặc thù của địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS như: Xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS tại chỗ; hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ; hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS; phát triển bon/buôn trọng điểm và bon, buôn, thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các DTTS…

(Ảnh được chụp trước ngày 27/4/2021).

Thông qua các kỳ Ðại hội, Ðảng bộ tỉnh đề ra những quyết sách mới để phát triển vùng đồng bào DTTS

Các địa phương tập trung xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS...

Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng DTTS tại chỗ được nêu trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra chỉ tiêu hàng năm giảm tỉ lệ hộ nghèo DTTS tại chỗ từ 4% trở lên

Hồ Mai

8,056
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.