Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Song thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

17/03/2022 14:09 G3T+7

Vào năm 2015, toàn huyện Đắk Song có 2.806 hộ nghèo, chiếm 15% tổng dân số. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,11%. Để giúp các hộ dân còn khó khăn vươn lên thoát nghèo, huyện Đắk Song thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Địa phương thực hiện rà soát, nắm bắt thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo. Với phương châm giúp hộ nghèo chiếc cần câu, các giải pháp hỗ trợ được triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo. Trong đó, chú trọng thực hiện nhiều các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiếp cận các dịch vụ cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động... Đến năm 2021, toàn huyện còn 703 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,28%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có 210 hộ, chiếm tỷ lệ 11,06%.

Toàn huyện đã có 186 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 10,6 tỷ đồng

Ðồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nỗ lực, đưa cây trồng mới vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Lồng ghép các nguồn vốn khác nhau giúp hộ nghèo xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả

Vốn chính sách xã hội cho hộ nghèo phát huy được hiệu quả, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập

Thực hiện có hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển cây cà phê, lúa nước, khoai lang cho người dân các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới…

Huyện huy động từ Nhân dân trên 7,2 tỷ đồng để xây dựng 204 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ công cụ sản xuất cho 48 hộ nghèo

Mẫn Doanh

3,020
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.