Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong dơi kơp r'nê n'hanh joi kơp rnê tay 15 Gru Bu nuyh bon lan, Gru gĕh âk nau rlau

20/10/2022 08:00 G10T+7

Tĕng Nau trŭnh kan mrô 1020/QÐ-CTN, lơ 9/9/2022 bơh Kô ruanh bri dak, lam bri dak gĕh lĕ r'ngôch gĕh 64 bu nuyh dơi kơp r'nê nau moh kan Bri dak "Gru bu nuyh bon lan" gĕh âk n'hâm suan mât mray n'hanh hao dŏng ndơ têl nau way phi vật thể bơh bu nong. Kơp êng n'gor Dak Nong gĕh 2 Gru bu nuyh bon lan gĕh Gru gĕh âk blau Ðiểu Nơi (mbâ Pôl), xă Dak R’tíh (Tuy Ðức), đah nau kan nghệ thuật bon lan kăl e, bu nuyh gĕh âk nau blau bơh nau way kăl e n'hanh mât mray nau way kăl e; Gru gĕh âk nau plau Thị Bơh, xă Quảng Trực (Tuy Ðức), đah nau kan nghệ thuật bon lan kăl e.

Gru gĕh âk nau blau Thị Byơih, xă Dak R’tíh (Tuy Đức) mpring nau mpring kăl e bơh bu nuyh Bu nong

Tĕng Nau trŭnh kan mrô 1020/QÐ-CTN, lơ 9/9/2022, Kô ruanh bri dak lĕ moh kơp nau r'nê nau moh kan Bri dak "Gru gĕh âk nau blau" ân ma 547 bu nuyh lam tâm bri dak. Tâm nĕ, n'gor Dak Nong gĕh 10 bu nuyh aơ lah che Ðiểu Kliêng, xă Quảng Tín (Tuy Ðức); che Y Dớt  (Y Dơch), xã Nâm Nung (Kông Nô); che K’B Rớt (MbâThuốt), xă Dak Ha (Dak Glong); che Y Bông, bon Bu Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa); u Thị Byơih, xă Dak R’tíh (Tuy Ðức); che Y Rít Êban, xă Tâm Thắng (Cư Jút); u Thị Pyơn, xă Quảng Trực (Tuy Ðức); che Diểu Gié, xă Dak Ngo (Tuy Ðức); che Y Lanh (Mbâ Nhứt), xă Nhân Ðạo (Dak R’lấp); che Ðàm Văn Cổng, xă Ðại Sơn, n'qual Quảng Hòa, n'gor Cao Bằng (nkra hồ sơ ta n'gor Dak Nong) kơp lah nau kan nghệ thuật bon lan kăl e; 1 Gru gĕh âk nau blau tâm bu nuyh gĕh âk nau blau bơh nau way kăl e lah u Lý Thị Ngân, xă Dương Hưu, n'qual Sơn Ðộng, n'gor Bắc Giang (nkra hồ sơ ta n'gor Dak Nong).

Bơh đah nĕ, ta Nau trŭnh kan mrô 1020/QÐ-CTN, lơ 9/9/2022, Kô ruanh bri dak lĕ joi ân nau r'nê tay bơh nau moh kan Bri dak "Gru gĕh âk nau blau" ân ma 16 bu nuyh. Tâm nĕ, Dak Nong gĕh 2 gru gĕh âk nau blau lah che K'Hóa (K'Wă, Mbâ Gram) n'hanh u H'Ding, ta xă Quảng Khê (Dak Glong), đah bu nuyh gĕh âk nau blau bơh nau way kăl e n'hanh mât mray nau way kăl e.

Quốc Sỹ

190
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.