Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx tiv lêx cơưv tar THPT shông 2022 tâu 96,7%

28/07/2022 16:42 G7T+7

Trơưs Sơv GD-ĐT, jas thi tar THPT shông 2022, Đăk Nông muôx tiv lêx tar tôt nghiêx tâu 96,7%.

Thir sinh Tsêr THPT DTNT N'Trang Lơng shir phangz uô kangz thi tangs môn Ngoais ngưr

Tangs nro xênhr muôx 11 đơn vix muôx tiv lêx tar tot nghiêx tâu 100%, zos: Tsêr PTDTNT N’Trang Lơng (Gia Nghĩa); THPT Lê Quý Đôn (Tuy Đưc); Tsêr PTDTNT THCS-THPT chor hênhx Đăk Song, Đăk Mil, Đăk R’lâp, Đăk Glong, Cư Jut, Krông Nô, Tuy Đưc; Tsêr THPT Nguyễn Đình Chiểu (Đăk R’lâp); Tsêr THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa).

Trơưs bangv sơưr hangx, điêmv fênhx đrăngz jas thi cơưv THPT têz qơưs xênhr Đăk Nông tâu 5,9 điêmv, sơưr tiv 61 hur chor xênhr, đrôngl hur tangs nro têz qơưs.

Jas thi cơưv tar THPT 2022, uô hur 2 nuz 7 haz 8/7. Jas thi muôx 6.881 thir sinh đăng cir côngv thi; hur ntơư muôx 1.587 thir sinh minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư.

Uô kangz yangx đhâu cêt cuav thi THPT shông 2022, txix nuz 24/7 txus tangs nuz 3/8 thir sinh zuôr phuc khaov. Kênhz hlo nuz 18/8 xet công nhênhx cơưv tar THPT uô kangz phuc khaov haz kênhz hlo nuz 25/8, Sở GD-ĐT xangz ntơưr sâu bê thir sinh tâu công nhênhx cơưv tar THPT môngl trâu Bôx GD-ĐT.

Quốc Sỹ

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.