Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong gĕh r'noh tốt nghiệp Wâl săm bŭt gưl III năm 2022 gĕh 96,7%

28/07/2022 16:42 G7T+7

Tĕng N'gâng kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan tâ tâm rlong tốt nghiệpWâl săm bŭt gưl III năm 2022, Dak Nong gĕh Dak Nong gĕh r'noh tốt nghiệp 96,7%.

Kon se nti Wâl săm bŭt gưl III bu nong nti N’Trang Lơng m'ak jêh tâm rlong nau nti Ngoai ngữ

Lam n'gor gĕh 11 wâl săm bŭt gĕh r'noh tốt nghiệp 100%, gĕh: Wâl săm bŭt gưl III bu nong nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa); Wâl săm bŭt gưl III Lê Quý Ðôn (Tuy Ðức); Wâl săm bŭt gưl III n'hanh gưl II bu nong nti ăp n'qual Dak N'Soong, Dak Mil, Dak R’lâp, Dak Glong, Čư Jŭt, Krông Nô, Tuy Ðức; Wâl săm bŭt gưl III Nguyễn Ðình Chiểu (Dak R’lâp); Wâl săm bŭt gưl III Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa).

Tĕng bẳng bu dăp, điểm trunh bình tâ tâm rlong tốt nghiệp wâl săm bŭt gưl III bri dak n'gor Dak Nong gĕh 5,9 điểm, dăp tâm 61 ta ăp n'gor, bon têh tâm bri dak.

Tâ tâm rlong tốt nghiệp wâl săm bŭt gưl III 2022, dơi ndâk tâm rlong 2 nar lơ 7 n'hanh lơ 8/7. Tâ tâm rlong gĕh 6.881 bu nuyh tâm rlong; tâm nĕ gĕh 1.587 bu nuyh bong nong iê bu nuyh; tâm nĕ gĕh 399 bu nuyh tâm rlong lah bu nong tơm.

Jêh gĕh bu mbơh điểm tâm rlong tốt nghiệp wâl săm bŭt gưl III 2022, ntơm lơ 24/7 tât lôch lơ 3/8 bu nuyh tâm rlong phúc khảo. Mbrơi ngăn ngên tât lơ 18/8 kơp dơi tốt nghiệp wâl săm bŭt gưl III 2022 jêh phúc khảo n'hanh mbrơi ngăn ngên tât lơ 25/8, N'gâng kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau njŭn săm bŭt nchih săk bu nuyh dơi kơp tốt nghiệp wâl săm bŭt gưl tât Bộ Ntĭm sơm - Ntĭm nau.

Quốc Sỹ

250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.